KVH tracht kunstschaatsen voor iedereen betaalbaar te houden en we kunnen met trots zeggen dat we nog steeds één van de goedkoopste kunstschaatsvereniging zijn van Nederland.

schermafbeelding-2016-10-27-om-12-25-26

prijzen-2017-kvh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie

Lid worden van KVH kost per jaar € 25,00 contributie voor het hele schaatsseizoen (van juli 2014 t/m juni 2015). De contributie omhelst inschrijving, gewestelijke afdracht, administratiekosten en het clubmagazine van KVH, alsmede deelname aan diverse evenementen en aan het showgala.

Administratiekosten gastleden en niet-leden (patchers en losse lessers)

Doordat de leden van KVH via de Grote Club Actie en andere sponsoractiviteiten geld inzamelen voor diverse activiteiten kunnen de contributie kosten voor KVH leden laag worden gehouden. Dit geld is alleen bedoeld voor KVH leden. Derhalve zijn de kosten voor gastleden en niet-leden hoger. Daarnaast hoeven gastleden en niet-leden geen vrijwilligersactiviteit te verrichten, dan wel af te kopen.

Lesgeld 

De lesprijs voor het seizoen 2016-2017 is vastgesteld op € 12,00 per uur. De kosten voor off-ice/ballet bedragen € 5,50 per uur. Alle lesblokken worden  incl. off-ice/ballet aangeboden. Voor gastleden en niet-leden geldt een toeslag.

Lesdagen en bedragen 2016-2017

Klik hier voor de lesdagen en de bedragen voor jeugd, tieners en volwassenen, voor zowel beginners als recreanten. De bedragen gelden voor KVH leden. Gastleden en niet-leden betalen een hoger bedrag per uur, zie bovenstaande tabel.

Klik hier voor de lesdagen en de bedragen voor wedstrijdrijders. De bedragen gelden voor KVH leden. Gastleden en niet-leden betalen een hoger bedrag per uur, zie bovenstaande tabel.

Termijnbetaling

Het is mogelijk om per maand te betalen. U krijgt één factuur en dient zelf elke maand het deelbedrag over te maken. Graag in overleg met de penningmeester!

Choreografie

De wedstrijdrijders van KVH worden ingeroosterd voor choreografie. Dit gaat in overleg met de trainer, choreograaf en rijder en de ouders in verband met de kosten. Voor choreografie behoeft geen extra patch (ijs) betaald te worden, indien de choreografie buiten het eigen lesblok valt. Wel dient de choreograaf contant betaald te worden. KVH is geen partij in deze. De choreografie wordt als een privéles bestempeld en de kosten worden tussen choreograaf en rijder afgehandeld. Gastleden en niet-leden betalen wel een patch-prijs.

Privé-training

Het is mogelijk om privé-training te volgen bij KVH. Overleg met de eigen trainer alvorens de privé-trainer te benaderen. Iedere trainer kan benaderd worden voor het geven van privé-trainingen. De privé-training is een aangelegenheid tussen trainer en rijder. De kosten dienen zelf geregeld te worden door de rijder. Daarnaast dient er een patch (ijs) betaald te worden aan KVH, indien de privé-training plaats heeft tijdens KVH uren. Voor eigen leden van KVH is de patchprijs € 5,50 per uur. Gastleden en niet-leden betalen een toeslag.

Patch-ijs

Het is mogelijk om ijs te patchen (ijs te huren) bij KVH. Dit is alleen mogelijk in overleg met de trainers en bestuur van KVH wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is op het ijs. De patchprijs bedraagt € 6,50 per uur voor eigen leden. Gastleden en niet-leden betalen een hoger bedrag, zie bovenstaande tabel.

Licentiekosten

KVH vraagt licenties aan voor leden die wedstrijden rijden of KNSB-testen afleggen. Voor leden die geen wedstrijden rijden is een licentie niet verplicht en wordt deze niet aangevraagd.

De licentiekosten worden vastgesteld door de KNSB en worden verplicht opgelegd aan de verenigingen om deze namens de KNSB te innen.  De KNSB bepaalt de bedragen en KVH int de kosten voor de licentie en draagt deze volledig af aan de KNSB. Bij KVH worden voor alle wedstrijdrijders licenties aangevraagd.

Prijsoverzicht Kunstrijden-/ijsdansenlicenties vanaf 2015

Omschrijving Prijs €
Rijders t/m 12 jaar 12,00
Rijders 13-18 jaar 33,00
Rijders > 18 jaar 57,00
Administratiekosten 10,00
Annuleringskosten 10,00