Afmelding KVH Herfst Open 2015

PERSBERICHT

teleurgesteld1-kopie_445Het bestuur van KVH heeft tot zijn spijt, na lang beraad, moeten besluiten om de KVH Herfst Open van 24 oktober 2015 te annuleren. Dit besluit komt voort uit onduidelijkheid die eerder is ontstaan over de soort wedstrijd die onze vereniging mocht organiseren. Door de beperking tot een bokalen wedstrijd blijk na het sluiten van de deadline voor de inschrijvingendat de belangstelling/animo voor deelname om dit moment te minimaal is waardoor er geen sprake is van een wedstrijd. Alles bij elkaar heeft het bestuur van KVH doen besluiten om tot annulering van deze wedstrijd over te gaan.Wij hopen iedereen op een ander en later moment graag weer te verwelkomen in Hoorn.

Als er nog vragen zijn dan horen wij het graag en kunt u zich richten tot ons secretariaat via secretaris@kvhoorn