Commissies KVH

 

Het bestuur van KVH heeft ter ondersteuning ook enkele commissies in het leven geroepen. Wij blijven op zoek naar ondersteuning van de betreffende commissies. Met elkaar maken vele handen licht werk:

SPONSOR COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid: Esther Brijder)

Wij zoeken leden die deze commissie willen vormen om zo de sponsoring van onze mooie vereniging op de kaart te zetten. Tot de taken van de sponsorcommissie behoort het volgende:

  • Het werven van adverteerders voor het KVH clubmagazine
  • Het organiseren van de Grote Club Actie
  • Het organiseren van diverse projecten zoals de ‘Deen Sponsoractie’ en de ‘Vriendenloterij’
  • Het werven van sponsors voor het Showgala
  • En verder het uitwerken van alle eigen initiatieven die KVH sponsorgelden kan opleveren

SHOWGALA COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid: Kim van Dijk Secretaris)

In de showgalacommissie zitten: Claudia van Doorn, Jekle Schulting, Bertien van Willigen, Deborah Feijen, Nathalie Visser, Sandra Hooijberg, Sylvia van der Heijden

Zij zetten de lijnen uit voor het showgala, maar zullen nog veel ondersteuning nodig hebben. Help ons om het Showgala weer een daverend succes te laten zijn.

WEDSTRIJD COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid: Paul van Vliet Voorzitter

In de wedstrijdcommissie zitten: Ellen Nieuwold, Jekle Schulting, Annette Wijnjeterp, Arienne Dorrepaal

Zij organiseren de KVH bokaal en KVH Showimprovisatiewedstrijd, alsmede de nationale en regionale wedstrijden die KVH namens de KNSB organiseert. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle testdagen door KVH goed georganiseerd zijn en zorgen zij voor inschrijving van deelnemers aan wedstrijden en testen. Tenslotte wordt de choreografie in schema gebracht.

KAS COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid:Danny Amstelveen Penningmeester)

In de kascommissie zit: Arienne Dorrepaal en Cathy Baars

Steeds twee personen in wisselende samenstelling zorgen voor een gedegen controle van de kas en brengen hiervan verslag uit bij de Algemene Leden Vergadering.

REDACTIE & WEBSITE COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid: Esther Brijder)

In de redactie commissie zitten:  Esther Brijder, Michelle Dubbeld (KVHmagazine), Inge ten Cate en Karen ten Bos (fotografie)

Zij zorgen voor de website en Facebook en een prachtig KVH magazine. Lever stukjes aan via redactie@kvhoorn.nl (clubmagazine) of esther@kvhoorn.nl (website/facebook)

KLEDING COMMISSIE  (bestuursverantwoordelijkheid: Karen Overstegen)

In de kleding commissie zitten Astrid Gebe, Karen ten Bos, Sylvia Dubbeld

JEUGD COMMISSIE (bestuursverantwoordelijkheid: Kim van Dijk Secretaris)

Mogen wij even aan U voorstellen: De nieuwe KVH jeugdcommissie 2015-2016
vlnr: Minze, Bertien, Cindy, Laura, Nathalie en Irene
commissie

De jeugdcommissie zorgt voor activiteiten die met de jeugd te maken hebben, zoals het verzorgen van de aftekenlijsten, de Halloween & vriendendag, het sinterklaasfeest, 11-november activiteit, de Westfrieslandtocht etc.