Historie

HISTORIE EN HUIDIGE SITUATIE

Oprichting KVH: KVH is op 6 juni 2008 opgericht. De oprichting is tot stand gekomen, nadat de Amsterdamse Kunstschaatsvereniging ‘Ekijsa’ begin 2008 had aangegeven in Hoorn niet langer door te zullen gaan. Zij waren door het Gewest Noord-Holland/Utrecht in 2006 gevraagd om bij de opening van ijsbaan “De Westfries” in Hoorn te starten met het geven van kunstschaatslessen. Om het kunstrijden in Hoorn voort te kunnen zetten is door enthousiaste rijders en ouders van rijders een initiatief bestuur gevormd, wat uiteindelijk tot KVH heeft geleid. Het oprichtingsbestuur bestond uit: Astrid Gebe (voorzitter); Margret Steenvoorden (secretaris); Willem van Heerden (penningmeester); Jan Frerichs (algemeen bestuurslid) en Sonja Lam (algemeen bestuurslid).

seizoen 2008-2009: Het eerste seizoen is daadwerkelijk van start gegaan in de laatste week van september 2008. KVH had voor de winter op dinsdag en op zaterdag totaal 7 uur ijs beschikbaar voor haar leden. KVH is begonnen met slechts 35 leden in de eerste week. Door actieve ledenwerving werden dat binnen een paar weken ongeveer 70 leden. Om de exploitatie rond te krijgen was meer geld nodig, wat door actieve sponsorwerving binnen is gekomen. Begin januari 2009 was er natuurijs, waarop met een ledenwervingscampagne door KVH goed is ingespeeld, waarna het ledenaantal steeg tot 150. Het seizoen is hierdoor en door inkomsten uit sponsoring positief afgesloten. Direct vanaf de start is ook gestart met het geven van off-ice en balletlessen. Dit werd direct een groot succes. Bij aanvang van de vereniging had KVH enkel recreantenwedstrijdrijders. Na afsluiting van het eerste seizoen waren er reeds 10 testen op het niveau interbrons behaald, waarbij 5 rijders zich gekwalificeerd hadden voor de KNSB-cup categorie Proms.

2008-2009: 13  recreantenrijders (Bente Lioen, Evy Commandeur, Joey van Heerden, Anne Hetteling, Myla Snabilie, Andrea de la Torre Diaz, Selma Commandeur, Femke Lioen, Merel Gebe, Marco Frerichs, Simone van de Zande, Juliette Delcour, Claudia van de Zande)

KNSB-testen: 12 geslaagd; 10 gezakt; totaal 22 testen met een slagingspercentage van 55 %

seizoen 2009-2010: In het seizoen 2009-2010 vond een urenuitbreiding plaats, naar 11 uur per week, verdeeld over vijf dagen per week. Aanvankelijk werd gestart met ruim 100 leden. Doordat tevens direct werd gestart met een ledenwervingscampagne stond na 6 weken het ledenaantal op 142 leden, wat de exploitatie voor het seizoen 2009/2010 rondmaakte. Aan het eind van het winterseizoen stond het ledenaantal op 165. Daarnaast waren er inkomsten van de Grote Clubactie, de Sponsorbingoloterij en de Deen Clubactie. Tevens is geïnvesteerd in een jumping-harness en de inrichting van een balletruimte. Ook werd gestart met clubkleding.  Het seizoen werd positief afgesloten. In het seizoen 2009-2010 werd gestart met showrijden, waarbij tijdens de Nederlandse Kampioenschappen showrijden, welke namens de KNSB door KVH werden georganiseerd, vier eerste plaatsen werden verkregen. Ook vond er een verandering van lesmethode plaats. In plaats van het Nederlands systeem met diplomaschaatsen is overgestapt naar de Amerikaanse lesmethode ‘Learn-To-Skate’, waarbij de rijders een testboekje ontvangen. Het voordeel van dit lessysteem is dat het beter aansluit op de testen, benodigd voor het wedstrijdcircuit. Na afsluiting van het tweede seizoen waren er in totaal reeds 100 KNSB-testen afgelegd, waarvan er 67 waren gehaald. Door dit uitmuntende resultaat kreeg KVH voor het volgende seizoen 3 NK rijders, categorie Debs en 11 KNSB-cup rijders, verdeeld over de categorieën Debs B, Teens B, Proms B en Proms. Daarnaast werd er in het zomerseizoen gestart met een brugklasgroep voor jonge talenten om deze een betere doorstroomkans te geven richting de wedstrijden. Tevens vond er een bestuurswijziging plaats en bestond het bestuur uit de volgende personen: Astrid Gebe (voorzitter); Margret Steenvoorden (secretaris); Marcel Delcour (penningmeester); Willem van Heerden (algemeen bestuurslid).

2009/2010: 25 wedstrijdrijders: 5 KNSB-rijders Proms en Proms B (Simone van de Zande, Claudia van de Zande, Juliette Delcour, Merel Gebe, Lara de Koning); 1 wedstrijdrijder mini met test (Marco Frerichs); 19 recreantenrijders (Didi Feijen, Jildou van Vliet, Tim Gebe, Gaby Triest, Kelly Jonckheere, Jolien Heddes, Jaimy Tolhuijsen, Jill Jong Tjen Fa, Joey van Heerden, Anna Hetteling, Isabel Meijer, Gaytrie Jiawan, Kay Groen, Romy van der Heijden, Astrid Gebe, Nathalie Vreede, Karen Overstegen, Lydia Dral)

KNSB-testen: 51 geslaagd; 19 gezakt; totaal 70 testen met een slagingspercentage van 73 %

seizoen 2010-2011: In het seizoen 2010-2011 vond een kleine urenuitbreiding plaats naar 11,5 uur. Voor het derde seizoen 2010-2011 waren qua financiën geen bepaalde zaken gepland. Wel zijn er trainersjassen aangeschaft. Het ledenaantal startte wederom rond de 100 leden en na ongeveer 2 maanden was het ledenaantal gegroeid tot ongeveer 150 leden waarmee de begroting rond was.  Aan het eind van het winterseizoen telde KVH maar liefst 210 leden. Door de groei van leden, alsmede door deelname aan de Grote Club Actie werd het seizoen financieel positief afgesloten met een reserve voor het volgend seizoen. Getracht werd tevens te starten met Freestyle Skating, maar ondanks advertenties heeft het niet tot aanmeldingen geleid. Het showrijden is gecontinueerd, waarbij wederom de Nederlandse Kampioenschappen door KVH werden georganiseerd en KVH wederom een viertal eerste plaatsen behaalde. Tevens zijn er diverse demonstraties gegeven, ondermeer bij Willemsoord in Den Helder. Bij het solorijden is er deelgenomen aan de selectiewedstrijden van de Nederlandse Kampioenschappen door drie KVH leden, waarvan één lid zich gekwalificeerd heeft en deelgenomen heeft aan het Nederlands Kampioenschap. Ook is deelgenomen door 12 leden aan de KNSB-cup, diverse recreantenwedstrijden en de Kemper Trophy in België. In mei is een vijfdaags seminar georganiseerd onder leiding van Alexander Vedenin. Ook vonden er weer bestuurswijzigingen plaats en het bestuur bestond uit de volgende personen: Astrid Gebe (voorzitter); Margret Steenvoorden (secretaris); Pedro Gomez Nunez (penningmeester); Jan Frerichs (algemeen bestuurslid) en Claudia van Doorn (algemeen bestuurslid).

2010/2011: (30 wedstrijdrijders): 1 NK rijder Novice (Daisy Vreenegoor –lid geworden vanaf Ekijsa); 3 NK rijders Debs (Simone van de Zande, Claudia van de Zande, Juliette Delcour); 1 KNSB-rijders Debs B (Merel Gebe); 2 KNSB-rijders Teens B (Kirsten Dral en Jeffrey Dral –lid geworden van Ekijsa-); 5 KNSB-rijders Proms B (Lara, Jolien, Kelly, Miranda, Tim); 4 KNSB-rijders Proms (Jildou van Vliet, Marco Frerichs, Jaimy Tolhuijsen, Didi Feijen); 14 recreantenrijders (Novali Jaski, Kay Groen, Lisa Jansen, Romy van der Heijden, Senna de Greeuw, Lisa van Vliet, Isabel Meijer, Caroline Omlo, Cyrilla Sikkens, Nadine ten Hoope, Astrid Gebe, Karen Overstegen, Cathy Baars, Nathalie Vreede)

KNSB-testen: 40 geslaagd; 18 gezakt; totaal 58 testen met een slagingspercentage van 69 %

seizoen 2011-2012: In het seizoen 2011-2012 heeft het Gewest NH/U na overleg op elke dag ijsuren aan KVH ter beschikking gesteld en heeft KVH op vrijdag een hele baan ter beschikking gekregen. Hierdoor werd het mogelijk om twee wedstrijdblokken aan te kunnen bieden. In het seizoen 2011/2012 is het ledenaantal van 200 leden stabiel gebleven en is het seizoen positief afgesloten met een kleine reserve voor het volgend seizoen. Een speerpunt was het opzetten van een sponsorcommissie. Dit doel is dit seizoen niet verwezenlijkt kunnen worden. Er zijn dit seizoen geen bijzondere uitgaven gedaan. Wel heeft de Grote Club Actie en de Deen Sponsoractie weer voor een extra positief saldo gezorgd. Ook hebben de trainers aangegeven geen ouders meer tijdens de wedstrijduren op de tribune of aan de boarding te willen. Dit is in een proef  uitgezet en geëvalueerd. Hierbij waren trainers en ouders en rijders enthousiast en is het voorstel voor voortzetting in de Algemene Leden Vergadering in het najaar van 2011 aangenomen. De woensdagavond bleek niet rendabel en is na een maand proefdraaien niet meer afgenomen. Het ledenaantal is stabiel gebleven en bedraagt ongeveer 200 leden, waarvan maar liefst 50 wedstrijdrijders. KVH heeft bij meerdere wedstrijden zeer goede resultaten geboekt: Jildou van Vliet kampioen is geworden bij de KNSB-cup categorie Teens. Marco Frerichs behaalde zilver bij de KNSB-cup categorie Teens heren en is daarnaast kampioen geworden bij de Kempen Trophy (België). Ook Jeffrey Dral behaalde zilver bij de KNSB-cup categorie Novice en Tim Gebe behaalde brons bij de KNSB-cup categorie Teens B. Bij het NK Showrijden heeft KVH maar liefst 4 NK-titels binnengesleept, waarbij het showteam ‘Royal Ice Stars’ en Jeffrey Dral (solo junioren) zich voor de derde maal op rij tot kampioen mochten kronen. Marco Frerichs werd eveneens Nederlands Kampioen in de categorie solo debs en ook het kwartet ‘Sparkling Ice Stars’ werd kampioen. Daarnaast was er zilver voor het kwartet ‘Shining Ice Stars’ en voor Didi Feijen (solo debs). Naast de wedstrijden is op 25 maart het KVH Showgala georganiseerd, waarbij bijna 800 toeschouwers aanwezig waren en wat een overweldigend succes werd. Verder is in de meivakantie voor de tweede maal een 5-daagse seminar georganiseerd met olympisch topcoach Alexander Vedenin, waarbij ook de Nationale en Belgische top van het kunstrijden op afkwam en voor veel inspiratie bij de trainers en rijders heeft gezorgd. Binnen het bestuur vonden de volgende wijzigingen plaats:  Astrid Gebe (voorzitter); Claudia van Doorn (secretaris); Jan Frerichs (penningmeester); Deborah Feijen (algemeen bestuurslid).

2011/2012: (35 wedstrijdrijders): 1 NK rijder Debs (Didi Feijen); 1 KNSB-rijders Novice B (Jeffrey Dral); 1 KNSB-rijders Debs B (Merel Gebe); 5 KNSB-rijders Teens B (Lara de Koning, Jolien Heddes, Kelly Jonckheere, Miranda van Twisk, Tim Gebe); 2 KNSB-rijders Teens (Jildou van Vliet, Marco Frerichs); 1 KNSB-rijders Proms B (Isabel Meijer); 5 KNSB-rijders Mini’s (Novali Jaski, Kay Groen, Lisa Jansen, Romy van der Heijden, Isabel Dubbeld); 18 recreantenrijders (Birthe van den Berg,  Lisa van Vliet, Cyrilla Sikkens, Astrid Hughes, Alicia Simoes, Nadine ten Hoope, Michelle Dubbeld, Astrid Gebe, Linda de Graaf, Karen Overstegen, Nathalie Vreede, Marcin Zamojski, Noa Lucas, Anouk Jansen, Femke Jansen, Ilse de Groot, Brigitte van Vliet, Esmee Dekker)

KNSB-testen: 49 geslaagd; 44 gezakt; totaal 93 testen met een slagingspercentage van 53 %

seizoen 2012-2013: De uren zijn in het seizoen 2011-2012 gecontinueerd, waarbij de woensdag op voorhand niet werd afgenomen. De wedstrijdblokken zijn daarbij deels overlappend aan elkaar, zodat de hogere wedstrijdrijders blokken met weinig rijders ter beschikking heeft gekregen en er ruimte kwam voor de nieuwe brugklas en scoutgroep.  Het ledenaantal van 200 leden is stabiel gebleven en is het seizoen positief afgesloten met een kleine reserve voor het volgend seizoen. Een speerpunt was het starten met lesblokken en uitwerken van LTS testdagen. Bij de recreantengroepen heeft dit zeer goed uitgepakt en hebben alle leden genoeg LTS-testmomenten gehad. Wel dienen de lesplannen nader te worden uitgewerkt, alsmede de thema’s. De wedstrijdrijders dient nog nader uitgewerkt te worden.  Er zijn dit seizoen geen bijzondere uitgaven gedaan. Wel heeft de Grote Club Actie en de Jantje Beton weer voor een extra positief saldo gezorgd. KVH heeft bij meerdere wedstrijden zeer goede resultaten geboekt: Marco Frerichs werd Nederlands Kampioen bij de Debs heren en is tevens Nederlands kampioen showrijden bij de Debs geworden. Didi Feijen behaalde eveneens de Nederlandse titel showrijden categorie Novice. Bij de KNSB-cup werd de finale behaald door Anna Blankenzee (categorie Teens, 4de plaats) en Merel Gebe (categorie Debs B, 7de plaats).   Bij het Gewestelijk Kampioenschap werd er ook goed gepresteerd:  Brigitte van Vliet 2e categorie mini’s; Isabel Dubbeld kampioen en Roxy Janssen 4e categorie Proms; Romy van der Heijden kampioen, Michelle Dubbeld 2e en Lisa Jansen 4e categorie Proms B; Anna Blankenzee kampioen categorie Teens; Marco Frerichs kampioen categorie Debs; Didi Feijen 3e categorie Novice. Bij de recreanten bij het Gewestelijk Kampioenschap waren de podiumplaatsen voor: Maaike Aloserij 1ste plaats recreanten B, Femke Aloserij 2de plaats recreanten B, Esmee Dekker 3de plaats recreanten A en Marcin Zamojski 3de plaats Adults B. Naast de wedstrijden werd het eerste lustrum, het 5-jarig bestaan van KVH op zaterdag 26 maart het KVH Showgala gevierd, thema Celebrations, waarbij bijna 800 toeschouwers aanwezig waren en wat een overweldigend succes werd. Verder is in de meivakantie een driedaagse intensieve training voor de eigen leden georganiseerd. De reacties waren zeer positief en is zeker voor herhaling vatbaar. Binnen het bestuur vonden de volgende wijzigingen plaats:  Astrid Gebe trad na 5 jaar als voorzitter af en maakte plaats voor Deborah Feijen als nieuwe voorzitter. Jan Frerichs trad af als penningmeester en Paul van Vliet werd tot nieuwe penningmeester gekozen. Daarnaast als algemeen bestuurslid zijn Michael Kleindieck en Esther Brijder verwelkomd.

2012/2013: (32 wedstrijdrijders): 1 NK rijder Novice (Didi Feijen); 1 NK rijders Debs (Marco Frerichs); 2 KNSB-rijders Debs B (Merel Gebe, Lara de Koning); 1 KNSB-rijders Teens (Anna Blankenzee); 3 KNSB-rijders Teens B (Jolien Heddes, Kelly Jonckheere, Miranda van Twisk); 2 KNSB-rijders Proms (Roxy Jansen, Isabel Dubbeld); 3 KNSB-rijders Proms B (Michelle Dubbeld, Lisa Jansen, Romy van der Heijden); 2 KNSB-rijders Mini’s (Ilse de Groot, Brigitte van Vliet); 18 recreantenrijders (Birthe van den Berg, Elize Wannet, Femke Aloserij, Maaike Aloserij, Alicia Simoes,Linda de Graaf, Astrid Gebe, Karen Overstegen, Nathalie Vreede, Marcin Zamojski, Noa Lucas, Anouk Jansen, Femke Jansen, Esmee Dekker, Lars van Doorn, Rosalie van Kuler, Alisha Wijnjeterp, Dainey Hellendoorn)

KNSB-testen: 30 geslaagd; 35 gezakt; totaal 65 testen met een slagingspercentage van 46 %

Seizoen 2013-2014: Het grotendeels nieuwe bestuur kreeg te maken met een uitdaging.  De crisis had nu toch ook toegeslagen in dit deel van Nederland en dit in combinatie met een slechte winter zonder vorst, zorgde voor een terugloop aan leden. De uren op maandag werden daarom opgegeven en op de wedstrijdblokken van donderdag en vrijdag ging een half uur terug. Er werd een promotie campagne opgezet, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat er toch enkele nieuwe leden zich opgaven. De wedstrijdrijders konden desondanks goed doortrainen wat zich uitte in goede resultaten. Er werd maar liefst aan 30 wedstrijden meegedaan, waarbij vele podiumplaatsen werden behaald. Eén mag genoemd worden, dat is de Challenge Cup die van 6-9 maart in Den Haag gehouden. Marco Frerichs deed daaraan mee en met een totaalscore van 62.98 heeft hij een Personal Best gehaald en zelfs de dubbel Axel geland. Hij heeft daarmee voor KVH de eerst dubbel axel gesprongen. Hij werd daarmee vijfde.

2013/2014: (33 wedstrijdrijders): 1 NK rijder Novice (Didi Feijen); 1 NK rijders Debs (Anna Blankenzee); 1 KNSB-rijder Debs B (Marco Frerichs) (werd kampioen in deze klasse!); 2 KNSB-rijders Debs C (Merel Gebe, Lara de Koning, Miranda van Twisk); 1 KNSB-rijders Teens (Roxy Jansen); 3 KNSB-rijders Teens B (Alicia Simoes); 2 KNSB-rijders Proms (Birthe van den Berg, Isabel Dubbeld); 5 KNSB-rijders Proms B (Lisa Jansen, Romy van der Heijden, Elize Wannet, Femke Aloserij, Cyrilla Sikkens); 4 KNSB-rijders proms C (Michelle Dubbeld, Chris Schep, Karen Overstegen -adult-, Astrid Gebe -adult-); 3 KNSB-rijders Mini’s (Ilse de Groot, Brigitte van Vliet, Alisha Wijnjeterp); 11 recreantenrijders (Maaike Aloserij, Linda de Graaf, Nathalie Vreede, Marcin Zamojski, Noa Lucas, Anouk Jansen, Femke Jansen, Esmee Dekker, Lars van Doorn, Rosalie van Kuler, Dainey Hellendoorn)

KNSB-testen: 33 geslaagd; 15 gezakt; totaal 48 testen met een slagingspercentage van 69 % (kürtesten alleen nog maar tijdens wedstrijden)

Seizoen 2014-2015: De uren van het seizoen ervoor konden gehandhaafd blijven. Ook het ledenaantal is gelijk gebleven. Helaas wederom een slappe winter en geen speciale schaatsprogramma’s op televisie, maar dat weerhoudt de echte enthousiastelingen niet op de weg naar de ijsbaan te vinden. Ook dit seizoen hebben de wedstrijdrijders zich goed kunnen manifesteren, waarbij we voor het eerst een Nederlands Kampioen mochten verwelkomen binnen onze vereniging. Marco Frerichs werd in de categorie Advanced Novice heren kampioen, waarbij hij wederom zijn dubbel axel liet zien. Ook bij het showrijden werd uitermate goed gepresteerd. In nagenoeg alle categorieën waaraan KVH meedeed werden we Nederlands Kampioen.

2014/2015: (36 wedstrijdrijders): 2 NK rijders Advanced Novice A (Marco Frerichs -Nederlands Kampioen-, Juliette Delcour); 4 NK rijders Basic Novice A (Roxy Jansen, Isabel Dubbeld, Anna Blankenzee, Lena Csikos); 2 KNSB-rijders Advanced Novice B (Didi Feijen, Miranda van Twisk); 2 KNSB-rijders Basic Novice B (Lisa Jansen, Alicia Simoes); 2 KNSB-rijders Basic Novice C (Merel Gebe, Lara de Koning); 1 KNSB-rijder Teens B (Lotte Kagenaar); 1 KNSB-rijders Teens C (Michelle Dubbeld); 3 KNSB-rijders Proms A (Brigitte van Vliet, Esmee Dekker, Alicia Wijnjeterp); 6 KNSB-rijders Proms B (Birthe van den Berg,  Romy van der Heijden, Elize Wannet, Femke Aloserij, Maaike Aloserij, Anne Meijne); 1 KNSB-rijders Proms C (Cyrilla Sikkens); 2 KNSB-rijders Mini’s (Lars van Doorn, Luc Kagenaar); 9 recreantenrijders (Marcin Zamojski, Rosalie van Kuler, Dainey Hellendoorn, Ilse de Groot, Karen Overstegen, Astrid Gebe, Nadine ten Hoope, Milan Kleindieck, Lisanne Dorrepaal, Doris Overstegen)

KNSB-testen: 8 geslaagd; 1 gezakt; totaal 9 testen met een slagingspercentage van 89 % (tot en met 7 juni 2015, er wordt nog getest)

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *