Info showwedstrijden

 

Een nieuwe discipline van het kunstrijden is showrijden. De uitvoering gebeurt op muziek, waarbij mag worden gezongen. Een belangrijk aspect in deze discipline is het element ‘show’. Het is belangrijk dat de rijder of het team de jury en het publiek kan overtuigen van het ‘verhaal’ van de muziek. De show omvat altijd een bepaald thema waar de kostuums, de bewegingen, de muziek en de choreografie op elkaar afgestemd is. Originaliteit is erg belangrijk. In 2000 organiseerde de TCK van de toenmalige NRB de eerste Europese kampioenschappen Showrijden in Eindhoven.

Showrijden kent de volgende categorieën:

 • Individueel showrijden (solo) met meerdere leeftijdscategorieën
 • Duo showrijden met twee leeftijdscategorieën
 • Quartet showrijden met twee leeftijdscategorieën
 • Kleine Groep (8-12 personen)
 • Grote Groep (16 of meer personen)

Individueel showrijden :

Bij individueel showrijden is de leeftijd bepalend. De inhoud van de show is vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties onderhevig zijn:

 • Alle enkele sprongen en maximaal enkele Axel, dubbel Salchow en dubbel Spot. De sprongtechniek is niet van belang bij de beoordeling
 • Pirouettes zijn vrij
 • Passenseries zijn vrij
 • Spirals zijn vrij

De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec

De categorie-indeling* is:

 • Mini’s showrijden (tot en met 10 jaar)
 • Basic Novice showrijden (11 tot en met 12 jaar)
 • Advanced Novice showrijden (13 tot en met 14 jaar)
 • Junioren showrijden (15 tot en met 16 jaar)
 • Senior showrijden (16 jaar en ouder)

* De leeftijd op 1 juli van elk jaar is bepalend voor de categorie indeling.

Duo showrijden :

De leeftijdscategorie-indeling is:

 • Klasse 1 (tot en met 14 jaar. Is één van de twee rijders ouder dan 14 jaar, dan komt het duo uit in klasse 2)
 • Klasse 2 (vanaf 15 jaar en ouder)

Bestaande elementen uit het paarrijden zijn niet toegestaan. De afstand tussen de rijders mag niet groter zijn dan 1/3 (30%) van de lengte van de baan. De inhoud van de show is geheel vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties onderhevig zijn:

 • Alle enkele sprongen en maximaal enkele Axel, dubbel Salchow en dubbel Spot. De sprongtechniek is niet van belang bij de beoordeling
 • Pirouettes zijn vrij
 • Passenseries zijn vrij
 • Spirals zijn vrij

De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec.

Quartet showrijden :

De leeftijdscategorie-indeling is:

 • Klasse 1 (tot en met 14 jaar. Is één van de twee rijders ouder dan 14 jaar, dan komt het duo uit in klasse 2)
 • Klasse 2 (vanaf 15 jaar en ouder)

De 4 rijders schaatsen als groep. Hierbij zijn twee losse paren toegestaan mits het overeenstemt met de uitdrukking van de voordracht. Bestaande elementen uit het paarrijden zijn niet toegestaan. Indien de uitvoering plaats vindt door 2 duo’s of 4 x 1 rijd(st)er mag de afstand tussen de rijders niet groter zijn dan 1/3(30%) van de lengte van de baan De inhoud is geheel vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties onderhevig zijn:

 • Alle enkele sprongen en maximaal enkele Axel, dubbel Salchow en dubbel Spot. De sprongtechniek is niet van belang bij de beoordeling
 • Pirouettes zijn vrij
 • Passenseries zijn vrij
 • Spirals zijn vrij

De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec.

Kleine Groep (8-12 rijders):

De groep schaats als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan.

 • Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan
 • Pirouettes zijn vrij
 • Passenseries zijn vrij
 • Spirals zijn vrij

De tijdsduur: Minimaal 4 minuten, maximaal 5 minuten +/- 10 sec.

Grote Groep (16 rijders of meer):

De groep schaats als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan.

 • Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan
 • Pirouettes zijn vrij
 • Passenseries zijn vrij
 • Spirals zijn vrij

De tijdsduur: Minimaal 4 minuten, maximaal 5 minuten +/- 10 sec.

Regels voor showrijden.

 1. Bewegingen en passen in een stilstaande positie zijn toegestaan. Presentaties met veelvuldige stilstaande posities hebben minder waarde. De choreografie moet binnen 10 seconden na start muziek tot uitdrukking worden gebracht.
 2. Een groepsnummer mag niet meer dan 4 typische synchroon elementen bevatten. Bijvoorbeeld: 4 x een cirkel ( Circle) of 4 x een rad
 3. ( Wheel) of een genoemde combinatie daarvan met een totaal van 4 synchroon elementen. Een combinatie van rad en cirkel wordt gezien als 1 synchroon element. Alle lijn en blokmanoeuvres in welke vorm dan ook zijn niet gelimiteerd.
 4. De presentatie van een groepsnummer is show; geen synchroon nummer.
 5. Showgroepen geven uitdrukking van show in hun presentatie, zodat het publiek en juryleden duidelijk een verbinding zien van de gekozen titel en presentatie.
 6. Deelnemers zonder schaatsen zijn niet toegestaan.
 7. Er zijn geen restricties aan de keuze van de muziek. De performance dient in de maat te zijn met de gekozen muziek. Indien tekst wordt gebruikt bij aanvang van de presentatie mag dit niet langer duren dan 20 seconden.
 8. De muziek wordt gestart na teken ( hand opsteken ) van een van de rijders.
 9. De tijdsduur wordt geklokt vanaf de eerste beweging.
 10. Theatrale decoraties zijn niet toegestaan, enkel draagbare accessoires in harmonie met de presentatie. Zelfstaande objecten zijn niet toegestaan.
 11. Mist machines en persoonlijke licht installaties zijn niet toegestaan.
 12. In alle show competities behoren de kostuums in harmonie te zijn met het karakter van de gekozen muziek. Het mag geen kleding zijn die andere deelnemers, jury en publiek in verlegenheid brengt. Dames kostuums mogen geen z.g. “French-cut” bezitten, hetgeen betekent dat de broek niet lager uitgesneden mag zijn dan de heupen.

Voor de verdere specificaties en nationale regelgeving wordt verwezen naar de specifieke bepalingen kunstrijden.