Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

AlgemeneLedenvergadering-300x209

Donderdag 22 januari 2015
IJsbaan De Westfries – Restaurant De Hoge Noor
19.00 – 20.00 uur

Agenda:

1. Opening2. Bestuurs mededelingen
– Algemeen
– Bestuursleden

3. Ingekomen stukken


4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering dd 16 januari 20145. Jaarverslag 2013-2014
– Algemeen jaarverslag door secretaris
– Financieel jaarverslag door penningmeester
– Verslag kascommissie boekjaar 2013-2014

6. Kascommissie
– Aftredend commissielid : Mevrouw Arienne Dorrepaal, Aftreden geschiedt op basis van verstreken zitting termijn binnen de commissie.

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 15 januari 2015 schriftelijk melden via bestuur@kvhoorn.nl

7. Huishoudelijk reglement

8. Seizoen 2014-2015

9. Rondvraag

Graag tot 22 januari 2015!

Ben je verhinderd laat het ons dan even weten.